Skip to content

d‘Plakater obStellen

Ab dësem WE konnten d‘Plakater opgestallt ginn.
Dëst war eng weider Geleeënheet fir zesummen aktiv ze sinn a prett fir den 11.6 mat Päschen an Opstellen vun de Plakaten

Beitrag deelen